< Geri dön

Prof. Dr. Hayri Erten

Anısına

1 TEMMUZ1920 - 10 EYLÜL 2020
< Geri dön

Prof. Dr. Hayri Erten

Anısına

1 TEMMUZ1920 - 10 EYLÜL 2020
 • Hayri Erten1920 tarihinde doğdu. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini A.B.D’de Stanford Üniversitesi’nde tamamladı.

  Prof. Hayri Erten ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü ilk Bölüm Başkanıdır. 1962-1967 ve 1969-1976 yılları arasında Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Dönemin MTA Genel Direktör Yardımcısı Doç.Dr. Sadrettin Alpan, Hayri Erten’in görevi kabuluyle ilgili dönemi Nadir Avşaroğlu’nun hazırladığı “Türkiye’de Maden Mühendisliği Eğitimi Tarihçesi” adlı çalışmasında şu şekilde anlatmıştır:

  “Bu çalışmalar sırasında ilk defa maden bölümünün kurulması fakat jeoloji bölümünün kurulması ve ihtiyaçlarını da belirttik. Parlar konunun daha detaylı hazırlanması için dışarıdan birisinin yetiştirilmesini istedi. 1959 yılında Mr. S.V. SOLVER Birleşmiş Milletler Fonundan Üniversite’de çalışmak üzere yetiştirildi. Çalışmalarını Mr. SOLVER, icra komitesi ile sıkı işbirliği yaparak lazım görüşmelerimize alarak ve lüzum oldukça PARLAR ile müştereken toplantılar yaparak sürdürdü.

  Mr. SOLVER raporunu bitirince, raporu takdim ve Maden Bölümü’nün önem ve lüzumunu Rektör Vekili Mr. BURDELL’e anlatmak için merhum PARLAR beni Üniversite’ye davet etti. Mr. BURDELL neden lüzum var sualini sordu; Türkiye’de maden mühendisliği öğretimine daha yeni başlandığı ve halen ingilizce bilen ve yabancı dilde kitapları okuyabilecek öğrencilerin ancak burada eğitilebileceğini kendisine anlattık. Mr. BURDELL maden bölümüne priorite (öncelik) tanınacağını söyledi.

  1960 yılında maden bölümünün kurulmasına karar verilince, kimin bölüm başkanlığına atanması konusu çıktı. (Ben 1960 yılında mütevelli heyeti üyesi seçildim.) Parlar ile görüştük, muhtelif adaylar arasında bilhassa iki aday üzerinde durduk “Hayri ERTEN ve Kemal ÖZKAL”.

  O zaman Kemal ÖZKAL “Zonguldak’ta Denizaltında Tahkimat” konusunda makaleler yazıyor ve akademik çalışmalara yakınlık gösteriyordu. Fakat Kemal ÖZKAL Teknik Üniversite’de part-time ders vermeye başlamıştı. Hayri ERTEN ise beni ziyaret edip Zonguldak’taki çalışmalarının kâfi olduğunu ve ayrılmak istediğini bildirdi. Ben o zaman aynı zamanda CENTO Maden Grubu Başkanı idim. CENTO toplantılarına bir iki defa Hayri ERTEN katıldı ve Mine Safety konusunda bir eğitim merkezi kurulması fikrini ileri sürdü. Bu vesile ile onun eğitime yakınlığını ve ilgisini görünce Hayri ERTEN’i Sayın PARLAR’a teklif ettim. Benimde üye olduğum Mütevelli Hey’eti Hayri ERTEN’i böylece onayladı. Böylece Maden Bölümü faaliyete geçti. Bir müddet sonrada rahmetli Prof.Dr. Melih TOKAY MTA’dan ayrılıp ODTÜ’ne geçti.”


  Fotoğraf Paylaşın

  Anılar

  16.11.2020

  Prof. Dr. Ahmet Geveci

  Prof.Dr.Hayri Erten hocamızı ben 70'li yıllarda araştırma görevlisiyken tanıdım. Kendisi çok çalışkan ve sevilen bir öğretim üyemiz idi. Bildiğim kadarı ile ODTÜ Maden Mühendisliği bölümünün gelişmesinde çok katkısı olmuşdu. Daha sonra ABD Rolla Üniversitesine giderek orada da idari görevlerde bulundu. Öte yandan, kendisinin Türkiye ile ilişkileri hiç kesilmedi. Tesadüfen, Çeşme'deki yazlık sitemizde 1976'dan sonra görüştük ve güzel sohbetlerimiz oldu:her sene Çeşme'ye mutlaka gelirdi. Kendisi, Türkiye'yi ve ODTÜ'yü severdi. Eşi Sevim hanıma ve evlatları Murat ve Müjde'ye başsağlığı ve sabırlar diler, onlara Hayri Hoca gibi sağlıklı ve uzun ömür dilerim.


  Mesaj bırakın

 • 16.11.2020

  Prof. Dr. Ahmet Geveci

  Prof.Dr.Hayri Erten hocamızı ben 70'li yıllarda araştırma görevlisiyken tanıdım. Kendisi çok çalışkan ve sevilen bir öğretim üyemiz idi. Bildiğim kadarı ile ODTÜ Maden Mühendisliği bölümünün gelişmesinde çok katkısı olmuşdu. Daha sonra ABD Rolla Üniversitesine giderek orada da idari görevlerde bulundu. Öte yandan, kendisinin Türkiye ile ilişkileri hiç kesilmedi. Tesadüfen, Çeşme'deki yazlık sitemizde 1976'dan sonra görüştük ve güzel sohbetlerimiz oldu:her sene Çeşme'ye mutlaka gelirdi. Kendisi, Türkiye'yi ve ODTÜ'yü severdi. Eşi Sevim hanıma ve evlatları Murat ve Müjde'ye başsağlığı ve sabırlar diler, onlara Hayri Hoca gibi sağlıklı ve uzun ömür dilerim.


  Mesaj bırakın