< Geri dön

Prof. Dr. Donald S. Holmes

Anısına

21 Ekim 1923 - 15 Şubat 2019
< Geri dön

Prof. Dr. Donald S. Holmes

Anısına

21 Ekim 1923 - 15 Şubat 2019
 • Donald Holmes lisans derecesini üstün başarı ӧdülüyle matematik dalında Huntingdon, Pennsylvania’daki Juaniata College’dan, M.S. derecesini matematik dalında Purdue Üniversitesinden (Indianapolis, Indiana) almıştır.

  Akademik kariyerine Emory Üniversitesinde bașlamıș, Georgia Institute of Technology’de devam etmiștir. Daha sonra yaklașık bir buçuk yıl baș müfettiş olarak çalıștığı “Army Chemical Corps Inspection Division”dan ayrılıp Schenectady, New York’da General Electric (GE) șirketinde Yӧneylem Araștırması ve Sentez birimine katılmıș ve şirkete kalite kontrol mühendisliği konularında danışmanlık hizmeti vermiştir.  Aynı zamanda GE’de üretim süreci simülasyon calıșmalarına iş mantığı uzmanı olarak ӧncülük etmiştir.

  Donald Holmes GE’nin Büyük Buhar Türbin departmanında Yӧneylem Araştırması grubunun bir üyesi olarak sekiz yıl çalışmış ve bu süre içerisinde projelerin finansal, üretim, pazarlama ve mühendislik bileşenleri için matematik ve istatistiksel konulardan sorumlu uzman olarak hizmet vermiştir. Holmes, GE’de fabrika üretim programlarının hazırlanması aşamasında simülasyon yӧnteminin kullanılmasının ilk uygulamalarında kilit rol oynamıștır.  Bu süre içerisinde bir grup uzmanla beraber GE icin 36 haftalık bir eğitim programı hazırlamış ve bu eğitim programında dersler vermiștir.  Bu program esasen bugün “Altı Sigma” olarak adlandırılan yaklaşıma eșdeğerdir. Diğer yandan “Cambridge Stratejik Planlama Enstitüsü”nün bӧlgesel temsilcisi olarak şirket ve kurulușlara finansal performanslarının geliștirilmesi konusunda destek vermiş ve yardımcı olmuştur.

  Prof. Donald Holmes, uzun yıllar GE’de çalıștıktan sonra akademik kariyere dӧnmeye karar vermiș ve New York Eyalet Üniversitesi Albany kampusunda geçici olarak bir süre çalıştıktan sonra Schenectady’de bulunan Union College’ın Endüstriyel Yӧnetim Bӧlümüne tam zamanlı ӧğretim üyesi olarak katılmıștır. Akademik kariyeri boyunca istatistiksel süreç kontrol teknikleri ve sayısal yӧntemlerin yӧnetim sistemlerine uygulanması konularında uzman olarak dersler vermiş ve araştırma yapmıștır.  Union College’a katıldıktan bir süre sonra üniversitede Yӧnetim Enstitüsü’nün kurulmasına katkıda bulunmuș, Enstitü içerisindeki Yӧneylem Araştırması, Sağlık Yӧnetimi konularındaki lisans üstü programlarının başlatılmasında sorumlu olarak aktif rol almıș ve ayrıca Yӧnetim ve Mühendislik Sistemleri programında doktora tez danıșmanlığı yapmıștır. Prof. Donald Holmes aynı zamanda “ProActive Process Control (PPI)” patent adıyla pazarlanan ileri kontrol sisteminin ortak mucididir.

  Union College’da iken akademik izinli (sabbatical) olarak Almanya’da Münih Üniversitesi’nde ve daha sonra Turkiye’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) misafir ӧğretim üyesi olarak gӧrev yapmıştır.

  ODTÜ’de İdari İlimler Fakültesi, İşletme Bӧlümündeki misafir ӧğretim üyeliği 1973 yılı sonbaharında başlamıştır. Bӧlümde Sistem Analizi, Oyun Teorisi gibi uzmanlık alanına giren konularda dersler vermiş ve bu derslerin bazıları bӧlümde ilk kez Donald Holmes tarafından tasarlanmıștır. Derslerin yanısıra araștırma projelerinde de aktif rol almış, o yıllarda yine misafir ӧğretim üyesi olarak İșletme Bӧlümünde bulunan Prof. Clifford Chedzey ile beraber sistem entropisi ve Markov zincirleri üzerine araștırmalar yapmıștır. Aynı konularda bir bașka projeye bӧlüm ӧğretim üyelerinden Prof. Muhan Soysal da aktif olarak katılmıştır. Bu çalışmaların sonuçları ayrı ayrı makale olarak bilimsel dergilerde yayınlanmıștır.

  Prof. Holmes ODTÜ’de yaklaşık 18 ay süren gӧrevi sırasında çalıșma arkadașları ve ӧğrencileriyle cok yakın ve kalıcı dostluklar kurmuș ve bu ilişkiler vefatına kadar devam etmiștir. Bunun bir sonucu olarak ODTÜ’den bir grup ӧğrencisi Union College’da master ve doktora programlarından derece almıșlardır.

  Prof. Holmes’un 1968’de Schenectady, NY’da Stochos adı altında kurduğu ӧzel danıșmanlık firması istatistiksel süreç kontrol alanında yazılımlar geliştirilmesi ve uygulanması konularına yoğunlașmıș ve aynı zamanda Amerika ve diğer ülkelerdeki șirketlere danıșmanlik servisi vermiştir.  Prof. Holmes danıșmanlık hizmetinin yanısıra, teknik ürünlerin geliştirilmesi ve bunların pazarlanması açısından Stochos’un olușumunda ve gelişiminde çok ӧnemli rol oynamıștır. Kalite kontrol ve yӧneylem araștırması dallarındaki elli yılı așan deneyimi ile istatistiksel analiz alanında bir otorite olarak tanınmıș ve kabul gӧrmüştür.

  Matematik ve istatistik dallarında uzun yıllar profesӧr olarak çalıștığı Union Graduate College’dan emekli olduktan sonra üniversite kendisini onursal doktora ünvaniyla onurlandırmıștır. Bu ünvanın veriliş tӧreninde Türkiye’den bir grup eski ӧğrencisi de yer almıș ve kutlamalara katılmıștır.

  Prof. Holmes kariyeri boyunca yazar ve ortak yazar olarak cok sayıda makale yayınlamıș, yerel, ulusal ve uluslararası toplantı ve konferanslarda sunumlar yapmıștır.  Ayrıca Amerika’daki Profesyonel İlerleme/Gelișme Merkezi’nin devamlı ӧğretim üyelerinden biri olmuş ve Quality Engineering dergisinin yayın kurulunda üye olarak gӧrev yapmıştır.  Aynı zamanda lisanslı kalite kontrol mühendisi sertifikası sahibi olan Prof. Holmes Amerikan Kalite Derneği’nce de kalite kontrol alanındaki katkılarından dolayı murahhas üye (Fellow) olarak onurlandırılmıștır.

   

   

   

   

   


  Fotoğraf Paylaşın

  Anılar

  10.09.2021

  AYŞE TAYLAN

  Sevgili Don Holmes, bizler için büyük şanstı. ODTÜ zaten alışılmışın dışında hoca-öğrenci ilişkisinin arkadaşça olduğu harika bir ortam sunmuştu bize. O da gelince farklı bir boyuta geçtik. Gülen yüzüyle sınıftan girdi, birçoğumuzun yaşamını değiştirdi. “I’m Holmes, not Sherlock but Don Holmes” diyerek başladı konuşmaya :) Son iki yılımızda (1973-75) farklı dersler aldık kendisinden. “Game Theory” dersini Bölümde ilk kez o verdi. Alışılmadık bir dersti, gerçek iş yaşamından bir kesit yaşattı bize, etkilendik. Verdiği her derste keyifle çalıştık, araştırdık, kalıpların dışına çıkarak öğrendik. Tam bir Türk dostuydu. "Ben Cumhuriyetinizle yaşıtım, burcum da aynı, o yüzden sevdim yurdunuzu, sizleri" derdi. Türkçe öğrenmeye ve konuşmaya çalışırdı. Son yazışmalarımıza dek, önce mektuplarına, sonra e-postalarına "Merhaba" diye başlar, "Hoşçakal, Don Bey" diye noktalardı. Bölüm hocalarının iki yıl üst üste İstanbul’da düzenlediği seminerlere de katılmıştı, ikincisinde Amerika’dan gelerek. (Fotolar ekli) Mezuniyetimizden sonra birkaç arkadaşıma ve bana asistanlık sağlayarak Union'a davet etti. Tereddüt ettim hem mali açıdan hem uzaklık açısından. Mektuplar yazdı ama buranın sonbaharı harika olur diye:) Bir yıl sonra, 1976-77 dönemi başında, sınıf arkadaşım Erhan Mergen’le birlikte gittik. İyi ki gitmişim, aldığım özgün eğitime ek olarak dünyaya bakışım da gelişti. Sonbaharlar da çok güzeldi gerçekten 😊 Bölümde beş kişiydik Türk öğrenci olarak ve en kalabalık yabancı grubuyduk. Hocamızın eli hep üzerimizdeydi. Asistan odasının kapısını açar, Türkçe olarak "Çay var" derdi, giderdik, Türk çayı hazırlamış olurdu... O zamanki mevzuat gereği Amerika'ya kısıtlı dövizle gitmiştim. Asistan maaşım yetersizdi. (Ailemin para gönderme izni ancak 8 ayda çıkabildi.) Bir süre sonra her ay bir çek göndermeye başladı "Türk Amerikan Dostluğu Fonu" diyerek. Yüksek Lisans programım bitince GE’de iş buldu, “kal biraz daha çalış, farklı bir deneyim olur” dedi ama “vatan bekliyor” dedim, kalmadım :) Döndükten sonra birçok kez borcumu ödemek istedim, kesinlikle kabul etmedi. Sonunda 2011'de Union'a gittim ve Rektör'ü ziyaret ettim. Öykümüzü anlatarak bir "Holmes Bursu" oluşturmak üzere bağış yaptım. Emekli olmuştu hocamız, yeni yönetim tarafından tanınmıyordu. Anlattım. Rektör sağolsun, evine ziyarete gitti. Burs haberine çok sevinmiş, konuşurlarken Ph.D. yapamadığı için üzgün olduğunu söylemiş. Araştırınca, diğer öğrencilerinin anlattıklarını da görünce “iz bırakan bir hoca” olarak Rektörlük kendisine Onursal Doktora verme kararı almış. Sonrasında ODTÜ'lü arkadaşlarımın da katkısıyla bursumuzu çoğalttık ve Union’daki törene kızım Filiz Taylan Yüzak'la birlikte gittik. Holmes ailesi ile o civarda yaşayan Türk arkadaşlar da katıldılar. (Fotolar ekli) Çok erken yitirdiğimiz sevgili Altan Yazıcı ağabeyimiz, sevgili Erhan, aileleri ve diğerleri. Sevgili hocamız da bizler gibi duygu yüklüydü. Konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamadı, nasıl bir mutluluktu... Ekim 2018’deki son doğum gününde son kez konuştuk. “Artık araba kullanmama kararı aldığını ve bunu kabullenmenin zor olduğunu” söyledi, moralsizdi. Neşelendirmeye çalıştım. Bir süre öncesinde arkadaşımız Osman Canik bir sosyal projeden söz etmiş, katkısını istemişti. O projede birlikte çalışacağız dedim, tekrar sevindi, heyecanlandı. Yaşamı boyunca çalışmayı, üretmeyi bırakmadı. Dört kuşak bir arada ailecek müzik yaptıkları bandolarıyla özellikle Noel dönemlerinde konserlere katılırlardı. (Foto ekli) Anlatacaklar buralara sığmaz. Unutulmayacaklar arasındadır, burada da orada da. İyi ki geldin buralara "Don Bey", birçoğumuzun yaşamına dokundun, teşekkür ederiz. Huzurla uyu... ODTÜ’ye aynı dönem İngiltere’den gelmiş olan Prof. Clifford S. Chedzey (1916-2007) ile Prof. Holmes çok iyi anlaştılar, birlikte araştırmalar, yayınlar yaptılar. Dostluklarını yaşam boyu sürdürdüler. Prof. Chedzey de bizleri çok etkilemiş, müthiş bir zekâ, son derece üretken bir hocaydı… Ankara'dan sonra görevli olarak gittiği Nairobi, Kenya'da menenjit geçirdi. Uzun süre komada kaldı. Sonra yeniden konuşmayı, okumayı-yazmayı öğrendi. O hastayken eşiyle yazışmayı sürdürdük. En son 2002'de evlerinde ziyaret ettiğimde (foto ekli) görüştük, nasıl sevinmişti. Benimle teknik konularda konuşmuş, ailesine gösteri yapmıştı gururla. Ona da burada bir sayfa açmak istedik ama “bio”suna ulaşamadık. O yüzden bu değerli hocamızı da arkadaşının sayfasında anmak istedim. Bize değer katmış tüm hocalarımıza saygıyla, minnetle…

  22.06.2021

  Necip Doganaksoy

  ODTÜ'ye iz bırakan katkılarda bulunmuş ama artık aramızdan ayrılmış değerli büyüklerimiz ve hocalarımızın arasında Sayın Donald Holmes anısına bir sayfa açılmış olması beni çok mutlu etti. (Donald Holmes öğrencileri mezun olduktan sonra kendisine Don olarak hitap edilmesinde ısrarcı davranırdı. Yazımın geri kalan bölümünde onun arzu ettiği tarzda devam edeceğim.) Don Holmes 1970’lerin ortasında İşletme Bölümü’nde misafir öğretim üyeliğini takiben ABD’ye döndükten sonra çok sayıda ODTÜ öğretim üyesi ve öğrencisine ele kolay geçmez fırsatlar sağlamış ve yol göstericilik yapmıştır. Bu anlamda kendimi Don Holmes'un "akademik torunu" olarak tanımlayabilirim. Ben İsletme Bölümü’den 1983 senesinde mezun oldum, 1985 senesinde yüksek lisansımı tamamladım. Don Holmes adını ilk olarak hocalarımızla bölümün geçmişiyle ilgili yaptığımız sohbetler aracılığı ile öğrendim. Kendisi ODTÜ’den ayrılalı aradan 10-12 sene gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen bölüm içinde neredeyse efsaneleşmiş bir kişilik olarak varlığını hissetiriyordu. Öğrenciliğimin son yıllarında değerli hocamız Erhan Mergen Union College'da Don Holmes yönetiminde doktora çalışmalarını tamamlayıp bölüme dönmüştü. Erhan hocadan aldığım derslerden sonra kantitatif konularda doktora yapma fikri kafamda iyice pekişti. (Bu vesile ile öğrencilik yıllarımda bu konularda dersler veren ve üzerimizde büyük emekleri bulunan değerli hocamız rahmetli Acar Acar’ı saygıyla anar, Şeyda Deligönül ve Semih Bilgen hocalarıma da saygı ve selamlarımı sunar selametler dilerim.) İş doktora yapacak okul bulmaya geldiği zaman yine Erhan hocanın kapısına dayandım. Sağolsun, Erhan hoca bana arka çıktı ve onun aracılığı sayesinde Don Holmes ile yazışmaya başladım. Bu şekilde Union College’a (Schenectady) başvurum kabul edildi ve Don Holmes ile tanışma imkanına kavuştum. Geçen zaman içinde kendisini yakından tanıdıkça efsanevi ozelliklerini doğrudan gozlemledim, kendisi hakkında söylenenleri defasıyla hak ettiğini anladim. Don Holmes’un bende etki bırakan özellilerini şu şekilde özetleyebilirim: • Öğretmenlik doğasından gelen arzu ve kabiliyeti. Gerek sınıf içi ve gerek sınıf dışı ilişkilerde öğrencilerine olan sevgi ve saygısı gözlerinden okunuyordu. Eğitmen olarak olağanüstü etkili ve etkileyici idi. İşlediği konuları gerçek hayat uygulamaları çerçevesinde tanımlar ve motive ederdi. Ders verdiği konularda uygulamaya dayalı tecrübesi ve akademik hakimiyeti o’na ayrıcalık sağlıyordu. Dersin sonunda öğrencisine içinden gizli gizli “keşke biraz daha devam etseydi” dedirten nadir öğretmenlerdendi. • Türkiye tecrübesi Don ve değerli eşi Jane içinde çok önemli idi. Bu tutkularını uygun her ortamda dile getiriyorlardı. Schenectady ve civarında uzun yıllar Union odaklı ciddi sayıda ODTÜ’lü bir Türk grubu varlığını devam ettirdi. Bu grubun oluşmasında tek ve en büyük etken Don Holmes idi. Bu arada özellikle belirtmek istediğim bir husus daha var. Gelmiş geçmiş ODTÜ’lü Türk öğrencileri Don Holmes ve ailesine olan sevgi ve saygılarını her fırsatta cömert bir sekilde ortaya koydular. Böyle özel hisleri tatmak her insana kolay nasip olacak bir nimet değil. Bu konuda da bir ODTÜ'lü olarak gurur duyuyorum. • Mesleki alanda ve özellikle endüstriyel kalite kontrolu üzerine evrensel düzeyde saygın bir araştırmacı ve yazar idi. Doktora çalışmamı onun gözetimi altında yapma imkanım olmadı. Yönettiği tez öğrencileri ve verdigi derslerin yanisira hızla büyüyen kalite kontrol yazılım şirketinde yoğun bir temposu vardı. Doktorayı takiben General Electric’de göreve başladım ve uzunca bir süre kalite konularındaki projelerlerde çalıştım. Bir araya geldiğimizde merak eder sorgulardı; ben de üzerinde haftalar harcayıp içinden çıkamadığım problemleri kendisine tanımlardım. Beni dinler, bir iki soru sorar, ve bir süre sessizleşirdi. Kısa bir süre sonra adım adım problemi bana baştan tanımlar, çözüme hazır bir şekilde geri sunardı. Böyle yaşadığım her tecrüben sonra “ boşuna efsane Don Holmes olmamış” derdim kendi kendime. ODTÜ ve ODTÜ’lülere çok önemli katkılarda bulunmuş Don Holmes’u saygıyla anıyor, gelmiş geçmiş öğretim üyesi, öğrenci arkadaş ve kardeşlerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

  02.06.2021

  Alev Göçmez

  ODTÜ’deki son sınıfımızda Prof. Holmes ile Prof. Chedzey ziyaretçi profesörler olarak İşletmecilik Bölümüne hoca olarak katıldılar. Bu iki üstün akademisyenin katılımı ve bizim gelişmemize katkıları büyük bir şans olmuştu. O dönem için ileri yönetim teknikleri konusunda bizi eğittiler. ODTÜ sonrası master programı için Union College’a gittiğimde yine Prof. Holmes ile birlikte olma şansım oldu. Hem hocamız, hem de arkadaşımız olarak bize çok destek verdi. Bize evini ve ofisini açtı. 2014 yılında Union College’ı ziyaretimde kendisini ziyaret etme ve görme şansım olduğu için çok memnunum. Onun hatırasını yaşadıkça taşıyacağım.


  Mesaj bırakın

 • 10.09.2021

  AYŞE TAYLAN

  Sevgili Don Holmes, bizler için büyük şanstı. ODTÜ zaten alışılmışın dışında hoca-öğrenci ilişkisinin arkadaşça olduğu harika bir ortam sunmuştu bize. O da gelince farklı bir boyuta geçtik. Gülen yüzüyle sınıftan girdi, birçoğumuzun yaşamını değiştirdi. “I’m Holmes, not Sherlock but Don Holmes” diyerek başladı konuşmaya :) Son iki yılımızda (1973-75) farklı dersler aldık kendisinden. “Game Theory” dersini Bölümde ilk kez o verdi. Alışılmadık bir dersti, gerçek iş yaşamından bir kesit yaşattı bize, etkilendik. Verdiği her derste keyifle çalıştık, araştırdık, kalıpların dışına çıkarak öğrendik. Tam bir Türk dostuydu. "Ben Cumhuriyetinizle yaşıtım, burcum da aynı, o yüzden sevdim yurdunuzu, sizleri" derdi. Türkçe öğrenmeye ve konuşmaya çalışırdı. Son yazışmalarımıza dek, önce mektuplarına, sonra e-postalarına "Merhaba" diye başlar, "Hoşçakal, Don Bey" diye noktalardı. Bölüm hocalarının iki yıl üst üste İstanbul’da düzenlediği seminerlere de katılmıştı, ikincisinde Amerika’dan gelerek. (Fotolar ekli) Mezuniyetimizden sonra birkaç arkadaşıma ve bana asistanlık sağlayarak Union'a davet etti. Tereddüt ettim hem mali açıdan hem uzaklık açısından. Mektuplar yazdı ama buranın sonbaharı harika olur diye:) Bir yıl sonra, 1976-77 dönemi başında, sınıf arkadaşım Erhan Mergen’le birlikte gittik. İyi ki gitmişim, aldığım özgün eğitime ek olarak dünyaya bakışım da gelişti. Sonbaharlar da çok güzeldi gerçekten 😊 Bölümde beş kişiydik Türk öğrenci olarak ve en kalabalık yabancı grubuyduk. Hocamızın eli hep üzerimizdeydi. Asistan odasının kapısını açar, Türkçe olarak "Çay var" derdi, giderdik, Türk çayı hazırlamış olurdu... O zamanki mevzuat gereği Amerika'ya kısıtlı dövizle gitmiştim. Asistan maaşım yetersizdi. (Ailemin para gönderme izni ancak 8 ayda çıkabildi.) Bir süre sonra her ay bir çek göndermeye başladı "Türk Amerikan Dostluğu Fonu" diyerek. Yüksek Lisans programım bitince GE’de iş buldu, “kal biraz daha çalış, farklı bir deneyim olur” dedi ama “vatan bekliyor” dedim, kalmadım :) Döndükten sonra birçok kez borcumu ödemek istedim, kesinlikle kabul etmedi. Sonunda 2011'de Union'a gittim ve Rektör'ü ziyaret ettim. Öykümüzü anlatarak bir "Holmes Bursu" oluşturmak üzere bağış yaptım. Emekli olmuştu hocamız, yeni yönetim tarafından tanınmıyordu. Anlattım. Rektör sağolsun, evine ziyarete gitti. Burs haberine çok sevinmiş, konuşurlarken Ph.D. yapamadığı için üzgün olduğunu söylemiş. Araştırınca, diğer öğrencilerinin anlattıklarını da görünce “iz bırakan bir hoca” olarak Rektörlük kendisine Onursal Doktora verme kararı almış. Sonrasında ODTÜ'lü arkadaşlarımın da katkısıyla bursumuzu çoğalttık ve Union’daki törene kızım Filiz Taylan Yüzak'la birlikte gittik. Holmes ailesi ile o civarda yaşayan Türk arkadaşlar da katıldılar. (Fotolar ekli) Çok erken yitirdiğimiz sevgili Altan Yazıcı ağabeyimiz, sevgili Erhan, aileleri ve diğerleri. Sevgili hocamız da bizler gibi duygu yüklüydü. Konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamadı, nasıl bir mutluluktu... Ekim 2018’deki son doğum gününde son kez konuştuk. “Artık araba kullanmama kararı aldığını ve bunu kabullenmenin zor olduğunu” söyledi, moralsizdi. Neşelendirmeye çalıştım. Bir süre öncesinde arkadaşımız Osman Canik bir sosyal projeden söz etmiş, katkısını istemişti. O projede birlikte çalışacağız dedim, tekrar sevindi, heyecanlandı. Yaşamı boyunca çalışmayı, üretmeyi bırakmadı. Dört kuşak bir arada ailecek müzik yaptıkları bandolarıyla özellikle Noel dönemlerinde konserlere katılırlardı. (Foto ekli) Anlatacaklar buralara sığmaz. Unutulmayacaklar arasındadır, burada da orada da. İyi ki geldin buralara "Don Bey", birçoğumuzun yaşamına dokundun, teşekkür ederiz. Huzurla uyu... ODTÜ’ye aynı dönem İngiltere’den gelmiş olan Prof. Clifford S. Chedzey (1916-2007) ile Prof. Holmes çok iyi anlaştılar, birlikte araştırmalar, yayınlar yaptılar. Dostluklarını yaşam boyu sürdürdüler. Prof. Chedzey de bizleri çok etkilemiş, müthiş bir zekâ, son derece üretken bir hocaydı… Ankara'dan sonra görevli olarak gittiği Nairobi, Kenya'da menenjit geçirdi. Uzun süre komada kaldı. Sonra yeniden konuşmayı, okumayı-yazmayı öğrendi. O hastayken eşiyle yazışmayı sürdürdük. En son 2002'de evlerinde ziyaret ettiğimde (foto ekli) görüştük, nasıl sevinmişti. Benimle teknik konularda konuşmuş, ailesine gösteri yapmıştı gururla. Ona da burada bir sayfa açmak istedik ama “bio”suna ulaşamadık. O yüzden bu değerli hocamızı da arkadaşının sayfasında anmak istedim. Bize değer katmış tüm hocalarımıza saygıyla, minnetle…

  22.06.2021

  Necip Doganaksoy

  ODTÜ'ye iz bırakan katkılarda bulunmuş ama artık aramızdan ayrılmış değerli büyüklerimiz ve hocalarımızın arasında Sayın Donald Holmes anısına bir sayfa açılmış olması beni çok mutlu etti. (Donald Holmes öğrencileri mezun olduktan sonra kendisine Don olarak hitap edilmesinde ısrarcı davranırdı. Yazımın geri kalan bölümünde onun arzu ettiği tarzda devam edeceğim.) Don Holmes 1970’lerin ortasında İşletme Bölümü’nde misafir öğretim üyeliğini takiben ABD’ye döndükten sonra çok sayıda ODTÜ öğretim üyesi ve öğrencisine ele kolay geçmez fırsatlar sağlamış ve yol göstericilik yapmıştır. Bu anlamda kendimi Don Holmes'un "akademik torunu" olarak tanımlayabilirim. Ben İsletme Bölümü’den 1983 senesinde mezun oldum, 1985 senesinde yüksek lisansımı tamamladım. Don Holmes adını ilk olarak hocalarımızla bölümün geçmişiyle ilgili yaptığımız sohbetler aracılığı ile öğrendim. Kendisi ODTÜ’den ayrılalı aradan 10-12 sene gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen bölüm içinde neredeyse efsaneleşmiş bir kişilik olarak varlığını hissetiriyordu. Öğrenciliğimin son yıllarında değerli hocamız Erhan Mergen Union College'da Don Holmes yönetiminde doktora çalışmalarını tamamlayıp bölüme dönmüştü. Erhan hocadan aldığım derslerden sonra kantitatif konularda doktora yapma fikri kafamda iyice pekişti. (Bu vesile ile öğrencilik yıllarımda bu konularda dersler veren ve üzerimizde büyük emekleri bulunan değerli hocamız rahmetli Acar Acar’ı saygıyla anar, Şeyda Deligönül ve Semih Bilgen hocalarıma da saygı ve selamlarımı sunar selametler dilerim.) İş doktora yapacak okul bulmaya geldiği zaman yine Erhan hocanın kapısına dayandım. Sağolsun, Erhan hoca bana arka çıktı ve onun aracılığı sayesinde Don Holmes ile yazışmaya başladım. Bu şekilde Union College’a (Schenectady) başvurum kabul edildi ve Don Holmes ile tanışma imkanına kavuştum. Geçen zaman içinde kendisini yakından tanıdıkça efsanevi ozelliklerini doğrudan gozlemledim, kendisi hakkında söylenenleri defasıyla hak ettiğini anladim. Don Holmes’un bende etki bırakan özellilerini şu şekilde özetleyebilirim: • Öğretmenlik doğasından gelen arzu ve kabiliyeti. Gerek sınıf içi ve gerek sınıf dışı ilişkilerde öğrencilerine olan sevgi ve saygısı gözlerinden okunuyordu. Eğitmen olarak olağanüstü etkili ve etkileyici idi. İşlediği konuları gerçek hayat uygulamaları çerçevesinde tanımlar ve motive ederdi. Ders verdiği konularda uygulamaya dayalı tecrübesi ve akademik hakimiyeti o’na ayrıcalık sağlıyordu. Dersin sonunda öğrencisine içinden gizli gizli “keşke biraz daha devam etseydi” dedirten nadir öğretmenlerdendi. • Türkiye tecrübesi Don ve değerli eşi Jane içinde çok önemli idi. Bu tutkularını uygun her ortamda dile getiriyorlardı. Schenectady ve civarında uzun yıllar Union odaklı ciddi sayıda ODTÜ’lü bir Türk grubu varlığını devam ettirdi. Bu grubun oluşmasında tek ve en büyük etken Don Holmes idi. Bu arada özellikle belirtmek istediğim bir husus daha var. Gelmiş geçmiş ODTÜ’lü Türk öğrencileri Don Holmes ve ailesine olan sevgi ve saygılarını her fırsatta cömert bir sekilde ortaya koydular. Böyle özel hisleri tatmak her insana kolay nasip olacak bir nimet değil. Bu konuda da bir ODTÜ'lü olarak gurur duyuyorum. • Mesleki alanda ve özellikle endüstriyel kalite kontrolu üzerine evrensel düzeyde saygın bir araştırmacı ve yazar idi. Doktora çalışmamı onun gözetimi altında yapma imkanım olmadı. Yönettiği tez öğrencileri ve verdigi derslerin yanisira hızla büyüyen kalite kontrol yazılım şirketinde yoğun bir temposu vardı. Doktorayı takiben General Electric’de göreve başladım ve uzunca bir süre kalite konularındaki projelerlerde çalıştım. Bir araya geldiğimizde merak eder sorgulardı; ben de üzerinde haftalar harcayıp içinden çıkamadığım problemleri kendisine tanımlardım. Beni dinler, bir iki soru sorar, ve bir süre sessizleşirdi. Kısa bir süre sonra adım adım problemi bana baştan tanımlar, çözüme hazır bir şekilde geri sunardı. Böyle yaşadığım her tecrüben sonra “ boşuna efsane Don Holmes olmamış” derdim kendi kendime. ODTÜ ve ODTÜ’lülere çok önemli katkılarda bulunmuş Don Holmes’u saygıyla anıyor, gelmiş geçmiş öğretim üyesi, öğrenci arkadaş ve kardeşlerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

  02.06.2021

  Alev Göçmez

  ODTÜ’deki son sınıfımızda Prof. Holmes ile Prof. Chedzey ziyaretçi profesörler olarak İşletmecilik Bölümüne hoca olarak katıldılar. Bu iki üstün akademisyenin katılımı ve bizim gelişmemize katkıları büyük bir şans olmuştu. O dönem için ileri yönetim teknikleri konusunda bizi eğittiler. ODTÜ sonrası master programı için Union College’a gittiğimde yine Prof. Holmes ile birlikte olma şansım oldu. Hem hocamız, hem de arkadaşımız olarak bize çok destek verdi. Bize evini ve ofisini açtı. 2014 yılında Union College’ı ziyaretimde kendisini ziyaret etme ve görme şansım olduğu için çok memnunum. Onun hatırasını yaşadıkça taşıyacağım.


  Mesaj bırakın